กาวร้อน คาโต้ 102 ของแท้จากญี่ปุ่น รับประกันทุกขวด คุณภาพสูง

ติดแน่น ติดนาน เนื้อกาวผลิตในประเทศญี่ปุ่น

กาวร้อนญี่ปุ่นแท้ เหมาะสำหรับงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ติดเครื่องหนัง ยาง ไวนิล และพลาสติก

ข้อควรระวัง

กาวนี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และทางเดินหายใจได้

คำเตือน

  1. ระวังอย่าให้เข้าตา หรือสัมผัสกับผิวหนัง เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง และยึดติดกันอย่างรวดเร็ว
  2. ห้ามรับประทานหรือสูดดม
  3. ห้ามทิ้งวัสดุอันตราย หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ


วิธีแก้พิษเบื้องต้น

  1. หากถูกผิวหนัง อย่าพยายามดึงหรือแยกรอยที่ติดออกจากกัน ให้ล้างน้ำจำนวนมากๆ ทันที
  2. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำอุ่น จากนั้นไปพบแพทย์โดยทันที
  3. หากได้รับพิษจากการสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากไม่ทุเลาให้นำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที


ส่วนประกอบ

• ETHYL-CYANOACRYLATE 99% w/w

สินค้าแนะนำ