กาวตราช้างติดมือ

กาวตราช้างติดมือ ทำอย่างไรเมื่อกาวตราช้างติดมือ ? เมื่อกาวตราช้างติดมือ ไม่ควรพยายามดึงออกจากกันด้วยตนเอง เพราะความแน่นของกาวอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของผิวหนังได้ ควรทำตามคำแนะนำดังนี้

วิธีแก้กาวตราช้างติดมือ

1. ใช้น้ำยาล้างเล็บหรือเข้าละลายกาวตราช้างในส่วนที่ติดมือหรือนิ้ว หากไม่มีสามารถใช้น้ำอุ่นทดแทนได้

2. จากนั้น ใช้ปากกาหรือไม้เล็กๆ ค่อยๆแคะคราบกาวตราช้างออกอย่างเบามือ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง อย่าพยายามดึงหรือแยกรอยที่ติดกันออก ให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆ ทันที

2. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำอุ่นสะอาดแล้วรีบไปพับจักษุแพทย์

3. หากได้รับพิษจากการสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากไม่ทุเลาให้นำผู้ป่วยส่งแพทย์

เพื่อความปลอดภัยในครัวเรือน ควรจัดเก็บอุปกรณ์ หรือ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ตามคำแนะนำบนฉลากสินค้า โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กในบริเวณนั้นๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้