นับเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปีที่ บริษัท พี.เกรท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นที่ยอมรับจากห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์สโตร์ ร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ด้วยการบริหารจัดการและความสื่อสัตย์ต่อพันธมิตรทางการค้าของเรา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

การบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ทำให้การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา

บริษัท พี.เกรท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2526 โดยนายพร พัฒนวรวงศ์ และนายสมศักดิ์ ปัญญาลิมปนันท์ มีสำนักงาน เลขที่ 2 ซอยติวานนท์ แยก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

ลักษณะการดำเนินธุรกิจด้านการผลิต

พี. เกรท มาร์เก็ตติ้ง นำเครื่องบรรจุกาวอัตโนมัติจากอิตาลี สำหรับการบรรจุกาววิทยาศาสตร์ (กาวตราช้าง) โดยเฉพาะ รวมถึงครื่องจักรสำหรับม้วนเทปกาว และเครื่องตัดเทปกาวจากประเทศไต้หวัน สำหรับการแปรรูปเทปกาวให้มีขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ เครื่องบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์แพคที่ทันสมัยสำหรับไว้บรรจุภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ

อีกทั้งยังครอบคลุมการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามความต้องการของลูกค้าด้านการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีการนำเข้าทั้งสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน และ ไต้หวัน